Προγραμματίζοντας το ρομπότ μου! SE Οδηγός Εκπαιδευτή

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών

Οδηγός εκπαιδευτή

Σημείωση.

Για τα Projects και τις δοκιμασίες, ο εκπαιδευτής μπορεί να βρει βοηθητικό υλικό εντός των ενοτήτων.